Ziştovi Antlaşması Nedir?

4 Ağustos tarihinde 1791 yılında imzalanmış bir barış anlaşmasıdır. İmzalama esnasında lucchesini Prusya’dan Keith İngiltere’den  Von Haften Hollanda’dan ve bazı Flemenk delegeleri katılmıştır. Anlaşma Fransızca, Osmanlıca ve Latince olarak 3 dilde yayımlanmıştır. Bu anlaşma Avusturya-Osmanlı savaşında etkin rol oynayarak hem sulh sağlamış hem de sona erdirmiştir. Bazı Avusturya temsilcileri Romanya’nın Bükreş kentinde anlaşmanın yapılmasını istemiştir. Fakat Osmanlı temsilcileri itiraz etmişler böylelikle Bulgaristan’ın Ziştovi kasabası seçilerek adımlar atılmıştır. Burada yer alan müzakereler çok sıkıntılı geçti. Fakat bir şekilde müzakere sağlandı ve Ziştovi anlaşması imzalandı. Bu anlaşma 50 yıllık bir anlaşmadır.

ziştovi

Anlaşmanın Baz ıMaddeleri

1) İşgal ettiği Belgrat’ı Avusturya Osmanlıya geri vermelidir.

2) Osmanlı topraklarında bulunmakta olan Avusturya gemilerinin güvenlik teçhizatlarını Osmanlı sağlamalıdır.

3) Osmanlı-Rusya savaşı süresince Avusturya gizli yardım etmeyecektir.

4) Osmanlı-Rusya savaşı boyunca Hotin kalesi Avusturya’da kalacaktır.

5) Osmanlı-Avusturya arasındaki sınırı Dinyester ırmağı belirlemelidir.

Anlaşmanın Önemi

Ziştovi Anlaşması Osmanlı-Rusya savaşında Rusya’nın tarafsız kalmasını sağlamış ve Osmanlı aleyhine önemli açıda katkı sağlamıştır. Osmanlı İle barış yapmak mecburiyetinde kalan Rusya anlaşma talebini Osmanlıya itham etmiştir. Bunun sonucunda da barış sağlanmıştır. Osmanlı-Avusturya arasında Ziştovi anlaşması iki devlet arasında yıllarca sürmüştür.

Sonuçları

En önemli sonucu Osmanlı ve Avusturya arasındaki savaşın bitmesi ve mutabakata varılmasıdır. Ziştovi anlaşmasından sonra Osmanlı İmparatorluğu  Viyana’ya elçi göndererek bölgedeki barışı kalıcı hale getirmek istemiştir. Osmanlı devletinin en önemli elçisi Ebu Bekir Ratip Efendi olmuştur. Bu elçi Viyana’ya gönderilmiştir. Anlaşma sonucu yalnız kalan Rusya Osmanlı İmparatorluğu ile barış anlaşması mutabakatına varmak zorunda kalmıştır. Rusya ve Osmanlı arasında Yaş anlaşması imzalanmıştır. Bu anlaşma 10 Ocak 1992 tarihinde imzalanmış olup uzun sürede yürürlükte kalmıştır. Sınırlar belirlenmiş ve devletlerarası ticaret tecridi sağlanmıştır.

Anlaşma ile savaş esirleri tamamen serbest bırakılmıştır. Bu nedenle anlaşmanın eşi ve benzeri  pek görülmemiştir. Bazı Müslüman olmayan Osmanlı uyruğuna kayıtlı vatandaşların Avusturya uyruğuna geçilmesi anlaşmanın maddelerinde de yer almıştır. Osmanlı uyruğundan olan bazı Hristiyan mezhebine kayıtlı nüfusun da mezheplerinin korunması yönünde talepleri de bulunmaktadır.