Güzel Sanatlar Nedir? Çeşitleri Nelerdir?

Sanat insan yaşamının olmazsa olmazları arasında yer almaktadır. Sanatsız bir toplumun gelişmesi düşünülemez. Ülkemiz sanat konusundan dünyanın önde gelen ülkelerinden bir tanesi olmasa da sayısız sanat eserine ev sahipliği yapar. Her geçen gün eğitimini tamamlamış yeni sanatçılar toplumumuza kazandırılır.

Dilimizde güzel sanatlar olarak isimlendirilen kavram oldukça geniştir. Kabaca tanımlamak gerekirse güzellik ve zevk odaklı yapılan sanatsal çalışmalarının tamamı güzel sanatları oluşturmaktadır. Güzel sanatların kendi içerisinde çok sayıda farklı dalı yer alır. Mimarlık, resim, şiir, müzik ve heykel güzel sanatların temelini oluşturan 5 farklı daldır. Ancak zaman geçtikçe birçok farklı sanat dalı bu kategoriye eklenmiş ve liste uzamıştır.

güzel sanatlar nedir

Güzel Sanat Çeşitleri Nelerdir?

Güzel sanatları incelerken farklı çeşitlerini tek tek ele almak daha doğru olur. Sınıflandırılmasında 2 farklı ana sınıftan bahsedilebilir. Bu ana sınıfların alt sınıfları yer alır. Güzel sanatlar ilk etapta geleneksel ve modern olarak iki farklı ana sınıfa ayrılmıştır.

Geleneksel Sınıflandırma

Geleneksek sınıflandırma;

  • Görsel sanatlar,
  • İşitsel sanatlar,
  • Ritmik sanatlar, olmak üzere üç gruba ayrılır.

Görsel sanatlar, çeşitli malzemeler kullanılarak, bu malzemelere şekil verilmesi suretiyle ortaya görsel açıdan tatmin edici öğelerin çıkartılmasıdır. Resim, heykel, kabartma ve mimarlık bu kategoride incelenmektedir.

İşitsel sanatlarda ise edebiyat ve müzik yer alır. Ağırlıklı olarak kulağa ve işitme duyusuna hitap eden sanat dalları bu kategoride yer almaktadır. Kulağa gelen hoş müzikler ya da okunan önemli edebi eserler insanlara büyük keyif verebilir.

Ritmik sanatlar ise hem göze hem de kulağa aynı anda ve belirli bir düzen içerisinde hitap eden sanatlardır. Tiyatro, dans, opera, bale ya da sinema bu kategori içerisinde yer alır.

Modern Sınıflandırma

Güzel sanatların geleneksel olarak sınıflandırılması bazı sanat dallarını dışarıda bırakmıştır. Bu sanat dallarının herhangi bir sınıfa uymuyor olması insanları farklı bir sınıflandırma arayışına itmiş ve güzel sanatlar içerisinde modern sınıflandırma ortaya çıkmıştır.

Modern sınıflandırma;

  • Yüzey sanatları,
  • Hacim sanatları,
  • Mekân sanatları,
  • Dil sanatları,
  • Ses sanatları,
  • Hareket sanatları,
  • Dramatik sanatlar, olarak 7 farklı alt sınıfa ayrılmaktadır.

Bu sınıflandırma sonrasında resim, grafik ya da fotoğrafların birbirinden ayrılması mümkün olmuştur. Hacim sanatları heykel olarak tek sınıfta ele alınmamış porselen, seramik ya da çini gibi birçok farklı çeşit ortaya çıkmıştır.

Güzel bir eser ortaya çıkaran, insanların duyularına hitap eden ve keyif veren tüm eylemlere güzel sanatlarda yer bulmak mümkündür.