Fabri̇ka Dumanları Nasıl Önleni̇r?

Fabri̇ka dumanları için hava kirliliğine sebep olan en büyük faktörler oldukları söylenebilir. Hava kirliliği denildiği zaman toprak kirliliği ve çevre kirliliği gibi bir çok farklı kirlilik çeşidi DE akıllara gelmektedir. Bilinçsiz şekilde yapılan hatalar nedeniyle hava kirliliği daha fazla artmaktadır. Hava kirliliği nedenlerinin arasında kalitesiz yakıt kullanımı, olumsuz hava koşulları, doğaya zararlı kozmetiklerin kullanımı, egzoz gazları, soba veya kalorifer gibi ısıtıcılar, trafikten kaynaklanan hava kirliliği ve sanayi tesislerinin yanlış konumlanmasıyla meydana gelen hava kirliliği bulunmaktadır. Hava kirliliği insan sağlığına zarar veren katı, sıvı ve gaz durumunda bulunan yabancı maddelerin tüm ekolojiye zarar vermesidir.

Fabri̇ka Dumanları Nasıl Önleni̇r

Fabrikaların Çevre Kirliliğine Etkisi

Günümüzün en önemli sorunlarından birisi de çevre kirliliğidir. Çevre kirliliğine neden olacak bir çok sebep bulunmaktadır. En önemli etkenlerden birisi de hızla gelişen sanayileşmeden dolayı fabrika dumanları olmaktadır. Fabrikalar hava, su, toprak, gürültü gibi bir çok kirlenmeye sebep olmaktadır. Gelişmiş ülkelerde kirlenmeye sebep olan fabrikalar hızla kapatılmaktadır. Fabrikaların kirlenmeye sebep olmaları, bacalara filtre takılmamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca fabrikaların bacalarından çıkan zehirli gazla atmosfere yükselir ve temiz havanın kirlenmesine sebep olmaktadır. Genelde fabrikaların bacalarından çıkan ve egzoz borularından çıkan gazlar atmosfere yükselir. Rüzgarın etkisiyle taşınır ve bulutlardaki su ile birleşir. Böylece sülfirik asit ve nitrik aside dönüşür. Bunun sonucunda meydana gelen asit yağmurları toprağa, suya, denizlere ve canlı varlıklar üzerinde düşer. Doğaya etkisi çeşitli sebeplere bağlı olarak az veya çok etkilemektedir.

Fabrika Dumanları Nasıl Önlenir?

Fabrika dumanları nasıl önlenir sorusuna cevap olarak pek çok farklı opsiyondan söz edilebilir. Temiz yakıt ve filtre sistemleri kullanılması, iş yerleri ve fabrikaların çevreyi kirletmemesi için önlemlerin alınması, personele çevre konusunda eğitim verilmesi, geri dönüşümü mümkün olacak hammaddelerin kullanılması, yeşillendirme çalışmalarına ağırlık verilmesi, teknolojide yeniliklerin takip edilerek uygulanması, yetkili kurum ve kuruluşlardan gerekli yasal izinlerin mutlaka alınması gerekir. Denetleyici kurumlarında bu tür yerleri sık sık denetlemeleri gerekmektedir. Ayrıca çevre bilinciyle bireylerin yetiştirilmesi, ısıtıcıların düşük kalori olmasına dikkat edilmesi, baca temizlikleri, araçlarda egzoz gazı filtrelerinin kullanılması, yeşil alanların çoğaltılması, gelişen sanayide sanayinin yerleşim yerlerinden uzak olması, çatıların yalıtım ve baca temizliklerine dikkat edilmesi, kalorifer bakımlarının düzenli yapılması da hava kirliliğini ve fabrika dumanlarını önlemektedir.