Yemlere Uygulanan Biyolojik Analizler

Dünya genelinde nüfusun hızla artmasıyla temel gıda maddelerine olan ihtiyaçlar da doğru orantılı olarak artıyor. Bu nedenle insanların hayvansal beslenme kaynaklarından olan et, yumurta, süt ve süt ürünlerine olan talep artışı yadsınamayacak dereceye geldi. Tam da bu noktada gıda güvenliği ve kalitesinin korunması için yapılan yem analizi büyük önem kazanıyor.

Yem fabrikalarının en temel amacı, hayvancılık sektörüne kaliteli ve doğru yem imalatı gerçekleştirmektir. Bu imalatın oluşturulması için uzman kişiler tarafından hayvanların ihtiyaçlarını karşılayabilecek en iyi formül iddiası ile yem rasyonları hazırlanıyor. Bütün kontroller tamamlandıktan sonra hayvancılık sektörünün hizmetine sunuluyor.

Yem Analizleri Nerede Kimler Tarafından Yapılıyor?

Piyasaya sürülen yemlerin denetim ve kontrolü, Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü, Gıda Kontrol ve Laboratuarlar Daire Başkanlığı ve Yem Daire Başkanlığı gibi kurumlar tarafından özel olarak yapılmaktadır. Bu çerçevede kurulan Gıda Kontrol Laboratuarları, yem analizi yapmakla görevlidir. Bu laboratuarlar yemlerin güvenilirliği, hijyeni ve kalitesi başta olmak üzere gıda ile temas eden her türlü madde ya da malzemenin analizini yaparlar. AB direktiflerinden EC 152/2009’da yayınlanmış olan yönetmelik gereğince yemlerin resmi kontrolü için Yem Analiz Laboratuarlarında temel besin maddesi bileşenleri analizleri uygulanıyor.

Yem Analiz Laboratuarlarının Ana Çalışma Konuları

Yönetmelik gereği Yem Analiz Laboratuarlarında yemlerin piyasaya arzı ve kullanımı hakkında etiket beyanlarına uygun olup olmadığı ve aynı yönetmelik gereği yemlerde hayvansal proteinler bulunması ana çalışma konularının başında gelir. Bunun yanı sıra yemlerde kullanılacak yağların denetimi, yemlerde kullanılan katkı maddeleri ve yemlerin vitamin analizleri de başlıca çalışma konuları arasındadır. Yem Analiz Laboratuarlarının diğer çalışma ve analiz konuları ise şunlardır:

  • Ham Protein Analizi
  • Kuru madde Analizi
  • Bitkisel ve Hayvansal Ham Yağ Tayini
  • Ham Kül ve Organik Madde Analizi
  • Mikroskobik Analizler
  • Ham Selüloz Analizi
  • Sabunlaşmayan Maddeler Tayini,

gibi birçok analizden geçen yemler hayvancılık sektörüne sunulmak üzere hazır hale geliyor. Görüldüğü üzere yem analizleri, tüketici ve toplum sağlığının korunması açısından büyük önem arz ediyor. Siz de henüz yem analizi yaptırmadıysanız https://www.analizistek.com/gida-analizleri adresinden hizmet alabilirsiniz.